Tijdelijke bewegwijzering

Door toename van de omvang van ons wegennet en de daarmee toenemende onderhoudsactiviteiten neemt ook de tijdelijke bewegwijzering steeds grotere vormen aan. Ook hier kan VDL Bewegwijzering invulling aan geven.