VDL en de Energietransitie

VDL levert een enorme bijdrage in de energietransitie en is hier trots op. VDL is in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar concrete toepassingen.

Wij mensen veroorzaken de klimaatverandering en moeten er nu voor zorgen dat de opwarming van de aarde binnen de 2 graden blijft.

Dit is een enorme opgaven, waarbij iedereen er wat van zal merken. Iedereen zal mee moeten doen. Daarom hebben 192 landen in Parijs afgesproken om de CO2 (die de oorzaak is van de opwarming) terug te dringen naar 0.

Zodat de mensen in 2050 geen klimaatverandering ondervinden.

Eén ding weten wij zeker ‘De weg naar 2050 is er ééntje van Samenwerking tussen de verschillende energiebronnen en soorten’.

Met de verandering van de energiebronnen zal ook de energie infrastructuur gaan veranderen. VDL Energy Systems voorziet hybride systemen waar centraal en decentraal opgewekte energie uit verschillende bronnen bij elkaar komt. Energie zal een aantal verschijningsvormen kennen zoals warmte, elektronen, bio-gas en waterstof. Transport, opslag en opwekking van energie komt bij elkaar en dit betekent dat infrastructuur hierop moet worden aangepast.

VDL heeft veel kennis van verschillende soorten energiesystemen en kan buigen op jaren lange ervaring met het bouwen van diverse gasturbines en compressoren. Ervaring die wij willen toepassen bij het veranderen van de huidige gasinfrastructuur naar een hybride energie infrastructuur.

Enkele voorbeelden die VDL maakt zijn:

·         Energieopwekking

·         Energieopslag

·         Energietransport

·         Hergebruik van Restwarmte omzetten naar nieuwe energie