VDL Groep

VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een internationale, industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabrikaten, bussen en overige eindproducten. Het is een bundeling van flexibele, zelfstandige bedrijven met elk hun eigen specialisme. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven.

Meer informatie over VDL Groep.

 

Missie

  • Ontwikkeling, productie en verkoop van concurrerende en innovatieve producten
  • Behoud en groei van werkgelegenheid


VDL voegt de slagkracht van een multinational samen met de platte organisatie en de open, informele werksfeer van een familiebedrijf waar doorgroeimogelijkheden en lange termijn ambities voorrang krijgen. We innoveren door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap en hoogwaardige machines. 

Met de ontwikkeling, productie en wereldwijde verkoop van innovatieve, concurrerende producten streven wij ernaar een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de maakindustrie, technologie, leefomgeving en ons algehele welbevinden. Zo dragen we aan de hand van onze uiteenlopende activiteiten niet alleen bij aan een groot aantal aspecten van de kwaliteit van het leven (bijvoorbeeld zorg (medische producten) en milieu (e-mobiliteit)), maar zorgen we met ons (acquisitie-)beleid ook voor behoud en groei van werkgelegenheid. Om dit te kunnen realiseren is goed ondernemerschap en goede onderlinge samenwerking noodzakelijk. Dit geldt zowel voor de samenwerking tussen onze medewerkers en dochterbedrijven onderling, als voor de relaties met onze klanten, leveranciers en overige partners waarmee wij samenwerken. Niets voor niets luidt onze leus: Kracht door samenwerking.

  • Maakindustrie heeft toekomst in West-Europa; West-Europa heeft toekomst door maakindustrie.


VDL Groep laat zien dat de maakindustrie toekomst heeft in West-Europa. Daarnaast geloven wij dat West-Europa toekomst heeft mede dankzij die maakindustrie. 

Wij geloven, en laten zien, dat we het kunnen blijven maken in West-Europa. De combinatie van ‘knappe koppen en gouden handen’ met automatisering én robotisering stelt ons in staat om te blijven innoveren en daarmee te concurreren met producten uit het buitenland. 

Het belang van die maakindustrie is niet te onderschatten. Verdwijnt die uit West-Europa, dan vloeit onze kennis weg. Kapitaal zal snel daarna volgen. Maken we het niet meer hier, dan zullen we uiteindelijk onze werkgelegenheid verliezen en daarna onze welvaart. 25 procent van alle werkzame personen in Nederland werkt in de industrie of daaraan gerelateerde sectoren. De industrie is verantwoordelijk voor 70 procent van de Nederlandse export. De conclusie mag dus rustig zijn dat Nederland zonder industrie verandert in een economisch rampgebied.  

Diversiteit in markten en producten

Door onze diversiteit kunnen we onze risico’s goed spreiden. Als de bedrijfstak wat minder draait, dan draait de andere weer iets beter.

Beheerste groei

VDL streeft een beheerste groei na, zowel financieel als organisatorisch. We zullen geen risico’s nemen die gevaar vormen voor de hele groep.

Sterke financiële positie

We hebben een geweldig sterke financiële positie. We zijn niet te afhankelijk van banken. We vinden het belangrijk om onze eigen beleidskeuzes te kunnen blijven maken.

Productie in West-Europa

We staan voor productie in West-Europa (vooral Nederland en Vlaams-België), en beperkte strategische productie in lagelonenlanden ter ondersteuning van de werkgelegenheid in West-Europa. 

VDL is en blijft een familievennootschap

VDL Groep is voor 100 procent eigendom van de familie Van der Leegte. De familie heeft afgesproken nooit een aandeel aan een derde te verkopen. Dit creëert rust in de organisatie. Er kunnen snel beslissingen genomen worden die goed zijn voor het bedrijf.

Investeren en innoveren

Investeren en innoveren doen we in nieuwe materialen, producten en technieken. We investeren volop in automatisering en robotisering, en tegelijkertijd willen we onze medewerkers steeds slimmer maken.